Dr n. med. Piotr Rusek

Nowocześnie wyposażony gabinet okulistyczny oferuje diagnostykę chorób oczu dzieci i dorosłych.

Jaskra to podstępna choroba nerwu wzrokowego powodująca jego postępujący zanik, który może doprowadzić do pogorszenia lub całkowitej utraty wzroku. Najczęściej występuje u pacjentów po 40-tym roku życia. Jaskra początkowo przebiega bezobjawowo. Wielu pacjentów nie wykonuje regularnych badań, co skutkuje późnym wykryciem jaskry, gdy pole widzenia zwężone jest do 50 %. Z tego powodu niezwykle ważna jest odpowiednia profilaktyka. Pogorszeniu lub ubytkowi widzenia towarzyszą najczęściej zaczerwienienie i ból oka, rozmyta tęczówka, nudności i wymioty. Celem leczenia jaskry jest zatrzymanie postępów choroby, najczęściej poprzez obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Wyróżniamy kilka jej rodzajów: jaskra pierwotna otwartego kąta, jaskra zamkniętego kąta, jaskra z prawidłowym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, jaskra wtórna i jaskra wrodzona.

Czynniki, zwiększające ryzyko zachorowania to przede wszystkim:
• cukrzyca,
• miażdżyca,
• krótkowzroczność,
• silny stres,
• wysokie ciśnienie tętnicze,
• choroby kardiologiczne.

W gabinecie Dr. Ruska stosujemy wiele badań pozwalających prawidłowo zdiagnozować tę trudną chorobę. W rozpoznaniu jaskry szczególnie pomocne są: pole widzenia, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie kąta przesączania oraz badanie obrazowe przedniego odcinka oka. W przypadku potwierdzenia diagnozy rozpoczyna się odpowiednie leczenie. Ma ono na celu przede wszystkim obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Można osiągnąć to np. farmakologiczne lub laserowo. W naszej Pracowni Laserowej wykonujemy zabiegi laserowe, przeciwjaskrowe typu irydotomia lub selektywna trabekuloplastyka.