Dr n. med. Piotr Rusek

Nowocześnie wyposażony gabinet okulistyczny oferuje diagnostykę chorób oczu dzieci i dorosłych.

Iniekcja doszklistkowa
Iniekcja doszklistkowa to zabieg polegający na podaniu zastrzyku z preparatem leczniczym do gałki ocznej. Jest to procedura krótka i bezbolesna, wykonywana w znieczuleniu miejscowym (kroplowym) w warunkach ambulatoryjnych. Iniekcje stosowane są głównie w leczeniu wysiękowej postaci AMD, makulopatii cukrzycowej czy obrzęku plamki żółtej w przebiegu zakrzepu naczyń. Terapia przeważnie obejmuje serię zastrzyków, wykonywanych w określonych odstępach czasu, wg zaleceń lekarza.

W naszym Gabinecie oferujemy iniekcje doszklistowe z użyciem preparatów Lucentis, Eylea i Beovu.