Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W latach 1995 - 2002 pracował jako asystent i ordynator oddziału w Klinice Okulistyki w Katowicach pod kierownictwem prof. Ariadny karykaturaGierek-Łapińskiej. W tymże ośrodku w 1998 roku uzyskał II stopień specjalizacji z zakresu okulistyki oraz w 2001 roku stopień doktora nauk medycznych, a praca dotycząca diagnostyki jaskry została wyróżniona nagrodą rektorską.

 

Od 2002 roku jest ordynatorem oddziału okulistycznego Szpitala Specjalistycznego w Gorlicach.

 

Jest współautorem 5 prac naukowych dotyczących okulistyki oraz książki "Metody obrazowania w okulistyce", kilkunastu artykułów dotyczących chorób oczu w prasie lokalnej i ogólnokrajowej. Jest aktywnym uczestnikiem i wykładowcą wielu sympozjów naukowych krajowych i zagranicznych, wykładowcą na kursach dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce oraz w Studium Lekarzy Rodzinnych w Katowicach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Witreoretinalnych oraz Europejskiego Towarzystwa Jaskry. Od kilku lat wykonuje operacje zaćmy w warunkach ambulatoryjnych (chirurgii jednego dnia). Jest prekursorem we wprowadzaniu nowych technik chirurgicznych i laserowych. Jako jeden z pierwszych w kraju wykonał operację przeciwjaskrową metodą niepenetrującą, zabieg terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu AMD oraz selektywną trabekuloplastykę laserową (SLT) w leczeniu jaskry.

 

Zainteresowania pozazawodowe: narciarstwo alpejskie, windsurfing, nurkowanie i muzyka rockowa.

Początek strony