Informacje dla pacjentów

 

Rodzaj zabieguCena w zł
Wizyta 150,00 zł
Pole widzenia  50,00 zł
OCT 150,00 zł
 Angiografia 220,00 zł
 Angio OCT 200,00 zł
 Zabieg laserowy kapsulotomia (wraz z wizytą) 300,00 zł 
 Zabieg laserowy irydotomia (wraz z wizytą) 400,00 zł  
 Zabieg laserowy SLT (wraz z wizytą) 400,00 zł 
 Zabieg laserowy siatkówki laserem podprogowym mikropulsowym
                                            (wraz z wizytą) 
500,00 zł 
 Wizyta kwalifikująca do zaćmy 300,00 zł 
 Operacja zaćmy od 2 250,00 zł 
 Injekcja doszklistkowa Lucentisu lub Eylea 1 800,00 zł 
 Operacja zaćmy ze wszczepem soczewki torycznej  250,00 zł
 Operacja zaćmy ze wszczepem soczewki dwuogniskowej 4 250,00 zł 
 Operacja zaćmy ze wszczepem soczewki trójogniskowej  6 200,00 zł
 Operacja zaćmy ze wszczepem soczewki trójogniskowej torycznej 7 200,00 zł

 

Konsultacja internistyczna - opinia lekarza o stanie zdrowia

   • Badania krwi: morfologia, cukier, kreatynina, elektrolity, wskaźnik protrombinowy (ważność badań ok. 30 dni)

   • Szczepienie przeciw WZW B (zalecenie) najpóźniej na 2 miesiące przed terminem operacji (lekarz rodzinny)

   • Leków na prostatę przed zabiegiem w porozumieniu z lekarzem prowadzącym.

   • Pozostałe leki pacjent przyjmuje bez zmian, również w dniu zabiegu

   • Proszę przynieść spis leków.

   • Proszę nie spożywać posiłków i płynów na 4 godziny przed umówionym terminem zabiegu.

 

 

Początek strony